Ημέρα: 27 Αυγούστου 2017

Φενακισμένος ολοκληρωτισμός

27 Αυγούστου 2017

Εκατομμύρια λέξεις, γενικεύσεις, ανοησίες, συνθήματα οπαδών και κοινές εξαλλοσύνες κατακλύζουν τον αφρό των ημερών στη συζήτηση περί Ολοκληρωτισμού. Κανένας όμως δεν επισημαίνει —για ευνόητους λόγους— το μεγάλο μάθημα του 20ου αιώνα: πως το ουσιαστικό περιεχόμενου του Ολοκληρωτισμού δεν είναι η πολιτική καταπίεση, οι μαζικές εξοντώσεις των αντιπάλων ή τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα «εργαλεία» αυτά χρησιμοποιούσαν […]