Ημέρα: 7 Σεπτεμβρίου 2017

Η μελαγχολική σχέση του Βάλτερ Μπένγιαμιν με τον Άρη Βελουχιώτη

7 Σεπτεμβρίου 2017

Άρης Βελουχιώτης και Βάλτερ Μπένγιαμιν. Παρακολουθώντας τα βιογραφικά στοιχεία και την ποιότητα των διακυβευμάτων είναι εντυπωσιακή η παραλληλία/αντιστοίχηση. Δεν πρόκειται να γίνει εδώ μια εκτενής απόπειρα αυτής της φαινομενικά παρακινδυνευμένης σχέσης αλλά μια ακροθιγής παράθεση. Μια συνειρμική παράθεση που προέκυψε από μια αναγνωστική «συμπαιγνία»: μια σύμπτωση αναγνωσμάτων. Διαβάζουμε ότι  ο ιουδαϊσμός του Μπένγιαμιν ήταν τόσο […]