Σχετικά

…Όταν η σκέψη γίνεται μέσον της πρακτικής,

υλοποιεί το οικουμενικό περιεχόμενο των δεδομένων ιστορικών όρων,

θραύοντας την ειδική μορφή της…

(Χέγκελ, φιλοσοφία της ιστορίας)

 

Η πτέρυγα Κ είναι μια συλλογική μονάδα. Η κοινωνία-φυλακή, είτε με τον χαρακτήρα του κοινωνικού ελέγχου και της επιτήρησης είτε με εκείνον της κοινωνικής εκπειθάρχησης, είναι κάτι παραπάνω από πραγματικότητα αφού στο πλαίσιό της εκείνο που αποπειράται είναι η αποικιοποίηση του κοινωνικού φαντασιακού από τις κυριαρχικές προσταγές. Κι εδώ πρόκειται για προσταγές από το σύνολο της θεσμισμένης εξουσίας με το Κράτος να λειτουργεί ως βηματοδότης της. Η πτέρυγα Κ είναι μια συμβολική ταυτότητα, μια συλλογική μονάδα που παράγει Λόγο από ένα -εμφανές στις αναφορές του- ταξικά και κοινωνικά προσδιορισμένο σημείο αυτής της κοινωνίας-φυλακής. Όχι μια θεωρία διαχωρισμένη από την πράξη αλλά μια θεωρία που επικαθορίζεται από την πράξη, συνθέτοντας έναν Λόγο που κατατίθεται  για να αποτελέσει ένα -επιπλέον μεταξύ άλλων- τροχιοδεικτικό της ίδιας της δράσης. Η δράση δεν περιγράφεται εδώ αλλά εξελίσσεται στο κοινωνικό πεδίο και τα παραγωγικά της «ιζήματα» ενσωματώνονται στον Λόγο προκειμένου να εμπλουτιστεί το απελευθερωτικό σχέδιο με νέους όρους και νέα δεδομένα.  Χωρίς ανάλυση δεν υπάρχει σύνθεση και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υπάρξει χειραφετητική κοινωνική και πολιτική απελευθερωτική δράση.

 

Για επικοινωνία

claxonmag@gmail.com